تخفیف!

عسل سیاه ۱۰۰۰گرم

ریال8.400.000

عسل سیاه عسلی با ساکارزصفر

برداشت نوعی اویشن از روستای قره ضیاالدین